Handige links
Vandaag jarig

Zoeken
HCL

Postadres
Hockeyclub Leerdam
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam

Bezoekadres
Sportpark Glaspark 
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
[email protected]

Belangrijke e-mailadressen

Naar de KNHB site KNHB
VertrouwensContactPersoon (VCP) 

HCL wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport: hockeyen. De club heeft een traject afgelegd dat is begonnen bij de verbetering van de hockeytechniek, vervolgens is gekeken naar "Plezier door Presteren” en inmiddels adopteert de club het programma Veilig Sport Klimaat opgezet door de Hockeybond. Onlangs er een ambassadeur Sportiviteit en Respect benoemd om met name te letten op sportief en respectvol gedrag. Vanuit deze ontwikkeling is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon een logische vervolgstap. De Vertrouwenspersoon vormt een vangnet voor diegene die, ondanks ieders goede bedoelingen en enthousiasmerende maatregelen toch met een probleem op het gebied van Veiligheid of Integriteit blijft zitten. Wij hopen dat de vertrouwenspersoon eigenlijk niets te doen zal krijgen. We doen er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat...?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen HCL willen wij dit voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen HCL een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en herhaling kan worden voorkomen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van HCL?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt, kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • Een vermoeden van "grensoverschrijdend gedrag”: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van HCL op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. Toestemming voor hebt gegeven
  2. Van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van de voorzitter van de club en de vertrouwenspersoon rapporteert zelfstandig aan de vereniging via de Algemene Ledenvergadering. Bij het afsluiten van het jaar spreekt de vertrouwenscontactpersoon de vereniging toe via de ALV en rapporteert óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De vertrouwenspersoon heeft toegang tot alle vergaderingen van bestuur of commissies binnen de vereniging op het moment dat hij/zij daar aanleiding voor ziet.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen HCL-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HCL-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: Bespreek het met de vertrouwenscontactpersoon en vraag of jebij haar/hem op de juiste plaats bent. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HCL.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HCL. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: [email protected], of telefonisch: 06-46245890.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.

Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.

Het telefoonnummer is0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 
Mededelingen


Uitslagen

MO14-1 - Hockey Club Houten MO14-2 : 0-0

Alle uitslagen
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
Clubcompetitie